Back to Overview

Fairtrade Max Havelaar

Campaign and Event

Fairtrade podupire rad malih poljoprivrednika, plantažnih proizvođača u razvoju i tržišta u nastajanju, koji na taj način sopstvenim naporima i konstantno poboljšavaju svoje uslove života. Kako bi u emotivnom smislu oživeo Fairtrade način razmišljanja i njihova ponuda proizvoda, osmislili smo tzv. "Fairtrade doručak", događaj koji je održan u četiri različita grada u Švajcarskoj. Kampanja je koncipirana i realizovana od strane našeg tima, kroz različite analogne i digitalne kanale. 

 

www.maxhavelaar.ch