Back to Overview

Fairtrade Max Havelaar

Campaign

Fairtrade podupire rad malih poloprivrednika, plantažnih proizvođača u razvoju i tržišta u nastajanju, koji na taj način sopstvenim naporima i konstantno poboljšavaju svoje uslove života.

Cilj kampanje "Fairtrade petak" bio je da se ojača i prepozna značaj veze između produkata našeg klijenta i efekata koji oni imaju na male proizvođače u njihovoj zemlji.

Koncepcija, dizajn i realizacija ove kampanje su poduhvat našeg tima.