Back to Overview

Pavatex

Website und iPad App

Pavatex je specijalista za visoko kvalitetnu i održivu izolaciju od drvenih vlakana. Multifunkcionalni i krojeni po meri nisu samo njihovi proizvodi, već i korporacijski veb-sajt koji dolazi iz naše kuće. Pobrinuli smo se za koncepciju, dizajn, tehničku realizaciju u Typo3 alatu i za adaptaciju za 13 različitih brendova. Osim toga, osmislili smo i realizovali iPad aplikaciju za merenje i upotrebu od strane krajnjih korisnika. 

www.pavatex.ch